Nghị định 112

Nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức

Bảo Hân (T/H) |

Điều 2 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Khi nào viên chức chưa bị xem xét xử lý kỷ luật?

phạm hằng |

Cơ quan tôi có một viên chức vi phạm kỷ luật nhưng đang nghỉ phép năm. Cơ quan tôi có thể xử lý kỷ luật viên chức này không?