Nghề dệt đũi Nam Cao

Nghề dệt đũi Nam Cao được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lương Hà |

Thái Bình -  Ngày 17.11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11.