Nghề bán vé số

Kết nạp nữ bán vé số vào nghiệp đoàn

Nam Dương |

TPHCM - LĐLĐ Quận Bình Tân đã kết nạp 14 nữ bán vé số vào nghiệp đoàn và thành lập Nghiệp đoàn nữ bán vé số của quận.