Ngày thành lập Đảng

Ngày thành lập Đảng và phát huy nguyên khí quốc gia

Linh Anh |

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia”- câu nói của người xưa cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong suốt 92 năm qua, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, việc trọng dụng nhân tài luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu. Ngày nay,  khi giáo dục đang trở thành quốc sách hàng đầu, khi văn hoá, khoa học và đội ngũ trí thức đang giữ một vai trò quan trọng trong sự nghiệp kiến quốc đất nước thì hai từ “hiền tài” tiếp tục được đặt ra.

Trưng bày hơn 200 hiện vật quan trọng kỉ niệm ngày thành lập Đảng

KIM ANH - ÁI VÂN |

Hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn, trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia theo chuyên đề “ Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ Đại hội đến Đại hội”.

Trưng bày hơn 200 hiện vật quan trọng kỷ niệm ngày thành lập Đảng

Thái Hà - Phạm Đông |

Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, đã có 200 hiện vật, tài liệu, hình ảnh tiêu biểu, gắn liền với những dấu mốc quan trọng trong suốt quá trình xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thái Hà |

Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020), khắp các tuyến đường trung tâm Thành phố Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ.

Bạc Liêu long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

NHẬT HỒ |

Ngày 31.1, Tỉnh ủy Bạc Liêu long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2020).