Ngày lễ độc thân

Nguồn gốc của Ngày lễ độc thân 11.11

Hải Ngọc |

Ngày độc thân 11.11 xuất hiện đầu tiên ở Trung Quốc, do được giới trẻ hưởng ứng nên nhanh chóng lan ra toàn Châu Á và hiện nay là toàn thế giới.

Nguồn gốc và ý nghĩa của Lễ độc thân 11.11 ít người biết

Hải Minh |

Ngày độc thân 11.11 (hay còn gọi là Single's Day) là ngày lễ tự phát xuất hiện đầu tiên ở Trung Quốc.