Ngày độc lập

Ngày Độc lập, nhớ cha!

Nguyễn Thị Hậu |

Mỗi năm gần đến ngày Quốc khánh 2.9 - là ngày Độc Lập theo cách gọi quen thuộc trong gia đình tôi từ thời ông bà nội - tôi lại nhớ đến những gì ba tôi thường kể lại, về những ngày đi theo “tiếng gọi sơn hà” từ tháng Tám năm 1945.

Tầm nhìn chiến lược và bước đi đầu căn cốt, sâu sát

Nguyễn Tri Thức |

Toàn bộ Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được công bố để lấy ý kiến nhân dân. Bên cạnh những điểm mới, điểm khác nổi bật, hết sức quan trọng với tầm nhìn chiến lược, dài hạn, Dự thảo là kim chỉ nam quan trọng đưa đất nước phát triển, với đích đến đầy ý nghĩa là kỷ niệm 100 năm Ngày Độc lập (2.9.1945 - 2.9.2045).

Lời thề Độc lập - Chương trình đặc biệt kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2.9

THEO TTXVN |

Chương trình đặc biệt mừng Quốc khánh do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện có tên gọi: "Lời thề độc lập" đã được tổ chức tối 2.9.