Ngân sách cạn kiệt

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ngân sách dự kiến đạt trên 100% dự toán thu

Hương Nguyễn |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, năm nay trong bối cảnh đại dịch COVID-19 nhưng ngân sách nhà nước đến thời điểm hiện tại đã thực hiện được trên 77% và dự kiến sẽ đạt trên 100% dự toán thu, chi ngân sách nhà nước.

"Ngân sách cạn kiệt, không còn đồng nào" cần hiểu thế nào mới chuẩn

Hương Nguyễn |

Ngân sách hết tiền” hay “ngân sách trống rỗng” mà dư luận đang đề cập là ngân sách dự phòng chứ không phải ngân sách Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: "Ngân sách Nhà nước không bao giờ cạn kiệt"

Hương Nguyễn |

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết: “Nguồn ngân sách dự phòng hiện nay đã hết, chứ không phải ngân sách Trung ương đã cạn tiền, hay trống rỗng. Thực tế đến nay, thu ngân sách vẫn đạt 77% và thu năm nay vẫn vượt so với dự toán ngân sách Quốc hội giao. Như vậy ngân sách làm sao mà trống rỗng được !?”.