Ngạch công chức

3 yếu tố xác định cơ cấu ngạch công chức của mỗi cơ quan

Thục Quyên (T/H) |

Cơ cấu ngạch công chức của mỗi cơ quan, tổ chức là tỉ lệ % công chức giữ các ngạch phù hợp với vị trí việc làm và mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm. Có 3 yếu tố để xác định cơ cấu ngạch công chức.

Các cơ sở để thực hiện chế độ nâng lương cho công chức, viên chức

Quế Chi (T/H) |

Chế độ nâng bậc lương cho công chức, viên chức được quy định tại Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định 76/2009/NĐ-CP.

Cơ quan quản lý công chức chủ trì tổ chức thi nâng ngạch công chức

Quế Chi (T/H) |

Điều 32 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về phân công tổ chức thi nâng ngạch công chức như sau:

Có bao nhiêu ngạch công chức cấp tỉnh?

Bảo Hân (T/H) |

Điều 42 Luật Cán bộ, công chức 2008 (được bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019) quy định về ngạch công chức và việc bổ nhiệm vào ngạch công chức như sau:

Đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng cơ cấu ngạch công chức của Phòng Y tế

Bảo Hân (T/H) |

Để xác định đơn vị nào có trách nhiệm chỉ đạo rà soát, xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Phòng Y tế cần căn cứ vào quy định tại Điều 6 Thông tư 37/2021/TT-BYT.

Chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 1.2023

Phương Minh |

Tăng phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở; Hướng dẫn xếp lương các ngạch công chức ngân hàng... là những chính sách về lao động - tiền lương, bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 1.2023.

Bổ nhiệm vào ngạch công chức phải đảm bảo các điều kiện nào?

Bảo Hân (T/H) |

Điều 42 Luật Cán bộ, công chức 2008 (được bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019) quy định về ngạch công chức và việc bổ nhiệm vào ngạch công chức như sau:

Xếp lương đối với công chức cấp xã khi có bằng đại học

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Hải Ninh (Hà Nam) hỏi: Tôi là công chức cấp xã, chuẩn bị có bằng đại học (do cơ quan cử đi học). Vậy tôi sẽ được xếp lương như thế nào?

4 trường hợp người thi nâng ngạch công chức được miễn thi ngoại ngữ

Bảo Hân (T/H) |

Môn ngoại ngữ là một trong những phần thi mà những người thi nâng ngạch công chức phải trải qua, trừ 4 trường hợp.

Hệ số lương của công chức hành chính khi chuyển lên ngạch chuyên viên chính

Bảo Hân (T/H) |

Điều 14 Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định về xếp lương các ngạch công chứcchuyên ngành hành chính như sau:

Cán bộ cấp xã chưa đào tạo trình độ chuyên môn được xếp lương như thế nào?

Bảo Hân (T/H) |

Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP (sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP) quy định về xếp lương đối với cán bộ cấp xã như sau:

Mức lương của công chức cấp xã năm 2022

Bảo Hân (T/H) |

Công chức cấp xã cũng giống các công chức khác sẽ được hưởng lương theo hệ số và mức lương cơ sở: Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở.

Các trường hợp được xem xét điều chỉnh biên chế công chức

Bảo Hân (T/H) |

Các trường hợp được xem xét việc điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 62/2020/NĐ-CP.

Có được nâng ngạch công chức khi đã có bằng đại học không?

Bảo Hân (T/H) |

Khoản 8 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định về nâng ngạch công chức như sau:

Nâng ngạch công chức được quy định như thế nào?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Thị Hoa (Hoà Bình) hỏi: Ngạch công chức là gì và việc bổ nhiệm vào ngạch công chức, nâng ngạch công chức được quy định như thế nào?