News

Meta ngừng chi trả cho các đối tác nguồn tin Facebook News

Khánh Ly |

Meta sẽ không trả phí cho những trang báo nguồn của mục Facebook News do đây là một thử nghiệm không mang lại hiệu quả cho nền tảng.

Facebook tái cơ cấu nguồn lực, tập trung hỗ trợ các nhà sáng tạo

Khánh Ly |

Meta - công ty mẹ của Facebook đang tái cơ cấu nguồn lực từ News và Bulletin để tập trung xây dựng và hỗ trợ người sáng tạo nội dung.

Google News thay đổi diện mạo nhân dịp sinh nhật thứ 20

Linh Chi |

Giao diện mới biến Google News trở thành trang nhất của một tờ báo.