Nền tảng tư tưởng của Đảng

28 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"

Vương Trần |

Qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Chung khảo thống nhất lựa chọn 28 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải Cuộc thi viết về đề tài "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ nhất, năm 2021-2022.

Phải có "nhạc trưởng" để đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Vương Trần |

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác với các luận điệu, quan điểm sai trái là nhiệm vụ chính trị, các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương phải phối kết hợp có hệ thống, tạo thành một "dàn nhạc" có "nhạc trưởng" để xử lý những vấn đề này.