Nâng tuổi hưu

Nghỉ hưu sớm: Băn khoăn khoản trừ 2% mỗi năm do nghỉ trước tuổi

Bằng Linh |

Vấn đề khuyến khích nghỉ hưu sớm nhưng vẫn thực hiện tăng tuổi hưu đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc và cùng đưa ra nhiều kiến nghị cho các nhà quản lý.