nâng cao kỹ năng hoạt động công đoàn

Nâng cao kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn cơ sở

T.T |

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Tập huấn kỹ năng đối thoại tại nơi làm việc và kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở năm 2019.