Nam Lai Bắc Vãng

Giữa ồn ào, phim "Nam Lai Bắc Vãng" của Bạch Kính Đình vẫn lập kỷ lục rating

DƯƠNG HƯƠNG |

Vướng tranh cãi ảnh hưởng đến hình ảnh, nhưng Bạch Kính Đình vẫn ghi nhận thành tích đáng nể với bộ phim anh tham gia đóng chính "Nam Lai Bắc Vãng".