Mức thu phí cao tốc

Thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư có thể dẫn tới phí chồng phí

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Dự án Luật Đường bộ bổ sung quy định thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác.

Mức thu phí cao tốc: Thả nổi hay không?

Đặng Tiến |

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chủ trì, sẽ đề xuất xây dựng mức trần phí cao tốc sẽ do nhà đầu tư quyết định, thay vì Bộ GTVT quyết định như hiện nay. Nếu được thông qua, nhà đầu tư sẽ toàn quyền quyết định về mức phí đường cao tốc. Nhiều ý kiến cho rằng nếu thả nổi như vậy sẽ đổ cái khó sang các doanh nghiệp vận tải.