Mức tăng lương hưu

Cán bộ xã, phường, thị trấn được tăng lương hưu thế nào?

Nam Dương |

Bạn đọc có email lethanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là cán bộ xã đã về hưu từ tháng 8.2019. Xin hỏi, từ đầu năm 2022, lương hưu của tôi sẽ được tăng thêm là bao nhiêu?

Mức tăng lương hưu từ 1.1.2022 là bao nhiêu?

nam dương |

Tôi nghe nói từ 1.1.2022 một số người được điều chỉnh tăng lương hưu. Xin hỏi, mức điều chỉnh tăng là bao nhiêu? Bạn đọc có email tinnghiaxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Tăng lương hưu: Vẫn còn nhiều bất hợp lý

Bằng Linh |

Dự thảo về tăng lương hưu của Bộ LĐTBXH thể hiện sự quan tâm đối với những người đang nhận mức lương hưu thấp. Tuy nhiên, dự thảo nào đang gây tranh cãi bởi còn quá nhiều điều bất hợp lý.

Tăng lương hưu, trợ cấp xã hội: Những điều cần lưu ý

Bảo Hân (tổng hợp) |

Đề xuất mức tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cùng 2 phương án tăng lương hưu đang được bạn đọc quan tâm, đưa ra nhiều bình luận từ chính bản thân mình.

Lương hưu thấp phải tăng lên mức nào mới đủ sống?

Bảo Hân |

Nhiều người hiện đang đang có lương hưu thấp (dưới 2 triệu đồng/tháng) mong muốn tăng lương hưu lên 2,5-3 triệu đồng/tháng thì mới đủ sống.