Mức sống

Đà Nẵng rà soát hộ nghèo, xác định mức sống trung bình người dân

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và xác định hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố.

“Lương đủ sống” mới có thể đảm bảo mức sống tối thiểu

TS Nhạc Phan Linh - Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn |

Đại hội XIII của Đảng đề ra mục tiêu: “Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; phải có cơ chế, chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước; mọi chính sách của Đảng, Nhà nước đều phải hướng vào nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của Nhân dân”. Đây chính là cơ sở quan trọng của vấn đề “lương đủ sống” ở Việt Nam.

Lương tối thiểu còn “nợ” mức sống tối thiểu khoảng 15%

Minh Hương |

Ông Mai Đức Chính - nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia (giai đoạn 2013-2018) - nhận định, lương tối thiểu còn “nợ” mức sống tối thiểu khoảng 15%. Lương ở mức thấp, giá các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu có chiều hướng tăng khiến đồng lương của công nhân tụt xa so với chi phí sinh hoạt. Vì thế, họ luôn có nhu cầu tăng gia tăng thu nhập dù cảm thấy đuối sức.