Mức lương của giáo viên

Mức lương của giáo viên mầm non năm 2023

Phương Minh |

Quốc hội mới đây đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, theo đó, tăng lương cơ sở lên 1.800.000 triệu đồng/tháng. Vậy mức lương của giáo viên mầm non thay đổi ra sao khi lương cơ sở chính thức tăng?

Lương giáo viên thấp, sao có người kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng?

Tường Vân |

Mỗi học sinh sẽ đóng 100.000 đồng cho 1 buổi học thêm 2 tiếng. Mỗi ca học có khoảng 40-50 học sinh. Vị chi, giáo viên sẽ thu về khoảng 4-5 triệu đồng/ca. Hằng tháng, lương giáo viên lên đến cả trăm triệu. Đây là thực tế một giáo viên chia sẻ với Lao Động.

Mức lương giáo viên theo hợp đồng lao động

Phương Minh |

Đối với các giáo viên làm việc theo hợp đồng lao động thì mức lương tối thiểu của họ được trả không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Mức lương viên chức giáo viên được cập nhật mới nhất

Minh Hương |

Dưới đây là chi tiết mức lương của viên chức giáo viên THPT, THCS, tiểu học, mầm non công lập năm 2022.

Không đủ tiêu chuẩn giáo viên trung học cơ sở hạng I có bị chuyển hạng III?

Nam Dương |

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với giáo viên trung học cơ sở hạng I là phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I.