Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

Người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần sau bao lâu?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Ngày 7.8.2021, tôi dừng làm việc tại công ty cũ, nhưng do dịch COVID-19 nên tới ngày 29.9.2021, cơ quan bảo hiểm xã hội mới chốt sổ bảo hiểm cho tôi. Vậy, nếu tôi muốn rút bảo hiểm xã hội một lần thì phải 1 năm sau ngày nghỉ việc hay 1 năm sau ngày chốt sổ bảo hiểm xã hội?

Chi tiết cách tính tiền nhận bảo hiểm xã hội 1 lần

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Mã số sổ bảo hiểm xã hội của tôi: 0115102xxx, tôi có nhận tiền bảo hiểm xã hội 1 lần vào ngày 28.1.2022 với số tiền hơn 45 triệu (thời gian tham gia là 5 năm 5 tháng). Tôi thử tính thì số tiền nhận được là 51 triệu đồng. Vậy cách tính thế nào mới đúng?

Đóng bảo hiểm 8 năm, được rút bao nhiêu tiền bảo hiểm xã hội 1 lần

Minh Hương |

Luật sư trả lời bạn đọc liên quan đến quy định rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần được tính thế nào?

Minh Hương |

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội...