Mức hỗ trợ hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh bị ảnh hưởng dịch COVID-19, được hỗ trợ thế nào?

nam dương |

Tôi là chủ hộ kinh doanh nhỏ, bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên phải ngừng hoạt động. Xin hỏi, tôi có được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước không, nếu có là bao nhiêu?