Mức độ khuyết tật

Người khuyết tật nhẹ có được hưởng trợ cấp hàng tháng?

Thái Phương |

Bạn đọc có email duyenphanx@xxx hỏi: Con trai tôi là trẻ khuyết tật, theo kết luận xác định mức độ khuyết tật thì con trai tôi bị khuyết tật nhẹ. Con trai tôi và gia đình có được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng không?

Cơ quan nào có quyền xác định mức độ khuyết tật?

THÁI PHƯƠNG |

Bạn đọc có email mailanx@xxx hỏi: Tôi bị khuyết tật ở chân từ bé, tôi đang chuẩn bị hồ sơ để xác định mức độ khuyết tật. Tôi có thể nộp hồ sơ ở đâu và trong thời hạn bao lâu thì hồ sơ của tôi được giải quyết?

Cơ quan nào xác định mức độ khuyết tật?

PHẠM HẰNG |

Bạn đọc có email quynhanhx@xxx hỏi: Con trai tôi bị khuyết tật từ nhỏ. Tôi muốn làm thủ tục để cháu được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Để xác định mức độ khuyết tật thì cần phải cần thủ tục như thế nào? Trách nhiệm xác định mức độ khuyết tật thuộc về cơ quan nào?

Xác định mức độ khuyết tật ở đâu?

THÁI PHƯƠNG |

Bạn đọc có email thanhvanx@xxx hỏi: Tôi bị khuyết tật ở chân. Tôi muốn xác định mức độ khuyết tật để hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thì sẽ thực hiện tại cơ quan nào? Thời hạn tiến hành thủ tục trong bao lâu?