Mua cảm giác sạch

Mua cảm giác sạch

HOÀNG VĂN MINH |

Mạ gọi điện, nói ông bạn ba ở gần nhà mình vừa qua đời, vì ung thư. Từ “ung thư” mạ nói nghe nhẹ bâng như kiểu cảm sốt. Rồi mạ chuyển qua chuyện “con heo nái nhà mình vừa đẻ được 8 mống, chúng núc ních đáng yêu lắm, con tranh thủ về coi”.