Một số công trình giao thông

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung một số công trình giao thông quan trọng

Theo TTXVN |

Ngày 19.11, tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu đã thông tin về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục một số công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016 - 2020.