Một năm cầm quyền

Một năm cầm quyền của Tổng thống Joe Biden: Có thành, có bại

Ngạc Ngư |

Kết quả cầm quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong năm đầu nhiệm kỳ pha trộn thành công và thất bại.