Môn học

Chương trình THPT: Trường chỉ đưa ra 5-15/252 tổ hợp để học sinh chọn

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện nay, các trường THPT trên địa bàn TPHCM đã thông báo môn học lựa chọn sẽ triển khai trong chương trình giáo dục năm học 2022-2023 để thí sinh tham khảo trước khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Mặc dù có đến 252 tổ hợp môn lựa chọn trong chương trình nhưng hầu hết các trường chỉ đưa ra 5-15 tổ hợp để học sinh chọn, trong đó, nhiều trường vắng bóng môn Nghệ thuật.

Tự chọn môn học trong chương trình lớp 10: Các trường cần công bố ngay khi tuyển sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Năm học 2022-2023 tới đây, chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 bậc THPT sẽ được triển khai trong chương trình lớp 10. Trong đó, nhiều học sinh, phụ huynh, nhà trường học còn lo lắng về các môn tự chọn. Công tác tuyển sinh lớp 10 cũng cần được định hướng rõ ràng ngay từ khi chọn trường.