MobiFone Invoice

MobiFone tổ chức hội thảo tập huấn Hóa đơn điện tử theo NĐ 123/2020 và Thông tư 78/2021

Thanh Huyền |

Ngày 24.11 vừa qua, Tổng công ty Viễn thông MobiFone kết hợp với Viện nghiên cứu, đào tạo D.TAX Việt Nam tổ chức hội thảo tập huấn sử dụng Hóa đơn Điện tử theo NĐ 123/2020 và thông tư 78/2021. 

MobiFone chính thức trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu Hóa đơn điện tử

Thanh Huyền |

Vượt qua sự thẩm định khắt khe của Tổng cục Thuế về mặt hồ sơ, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật, ngày 11.11.2021 vừa qua, MobiFone đã được Tổng cục Thuế ra quyết định đáp ứng đủ điều kiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu Hóa đơn điện tử với cơ quan thuế, chính thức trở thành một trong số ít nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử toàn diện trên thị trường.

Quản lý hoá đơn doanh nghiệp thời 4.0: MobiFone Invoice an toàn, hiệu quả

Thanh Huyền |

Việc quản lý hoá đơn trong doanh nghiệp sẽ dễ dàng, tiện lợi, an toàn hơn nhiều với MobiFone Invoice của MobiFone.

Hoá đơn điện tử bắt buộc cho doanh nghiệp?

Thanh Huyền |

Theo nghị định 119/2018/NĐ-CP, từ ngày 1/11/2020, tất cả các doanh nghiệp sẽ phải phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Như vậy về cơ bản, hoá đơn giấy không còn giá trị, tuy nhiên, theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử vừa được Chính phủ ban hành thì hóa đơn giấy vẫn tiếp tục được sử dụng cho đến hết ngày 30/6/2022.