Mỏ đất đắp

Doanh nghiệp xin khai thác 1.000 ha đất lâm trường Khánh Hòa để xây cao tốc

Hữu Long |

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang đang gặp khó do không thỏa thuận được với các chủ mỏ đất đắp. Từ thực tế này, doanh nghiệp đề xuất bổ sung thêm một số mỏ đất đắp, trong đó xin khai thác 1.000 ha đất lâm trường.