Mì spaghetti

Ẩm thực rubik: Mỳ Ý và mỳ ăn liền

di li |

Nếu hỏi thuở nhỏ ao ước và thèm khát món gì nhất, tôi có thể trả lời ngay trong một phần nghìn giây: Mì ăn liền, Coca Cola và kẹo caosu.