Metro số 1 tắc vốn ODA

TPHCM đề nghị giải ngân gần 2.000 tỉ đồng vốn ODA tuyến metro số 1

MINH QUÂN |

TPHCM đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép giải ngân 1.952 tỉ đồng vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương năm 2021 cho tuyến metro số 1.

Tuyến metro số 1 chưa thể giải ngân 2.484 tỉ đồng vốn ODA cấp phát

MINH QUÂN |

Năm 2021, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) được phân bổ số vốn ODA là 2.484 tỉ đồng nhưng đến nay chưa giải ngân do chưa xác định được vốn ODA cấp phát còn lại cho dự án.