Metro Bến Thành- Suối Tiên

Lại lùi tiến độ - có lẽ phải cần một “tư lệnh”, cắt vài “cái ghế”

Anh Đào |

Một tin tức cực kỳ “quen” và cũng cực kỳ chán là Metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) lại xin “điều chỉnh” tiến độ. Chơi chữ “điều chỉnh” là cho… sang thôi chứ thực ra là delay, là lùi.

"Đói" vốn, Metro Sài Gòn lại xin ứng thêm 1.173 tỉ đồng để trả nhà thầu

MINH QUÂN |

Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM vừa đề nghị UBND TPHCM cho ứng thêm 1.173 tỉ đồng để trả nợ nhà thầu thi công tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).