Merrill Joseph Fernando

Nửa vòng trái đất uống một ly trà

di li |

Rất nhiều lần gặp nhau, bà Hasanthi Dissanayake, đại sứ Sri Lanka hay tặng tôi một gói trà và không quên nhắc lại rằng tôi nên một lần thử trà tại chính Sri Lanka. Người ở nhà mới chỉ biết đến thương hiệu trà Dilmah, thấy cũng dễ uống, vị ngon. Tôi cũng vậy. Nhưng sang đến quốc đảo của trà mới thấy kiến trà của mình vẫn còn hạn hẹp.