Máy bán bao cao su tự động

Máy bán hoa quả tự động: Bài học từ máy bán bao cao su tự động

Anh Đào |

Cái hộp đỏ đỏ này được sản xuất ở nước ngoài, có giá 330 USD và được gọi là “Máy bán bao cao su tự động”. Năm 2004, nó được lắp đặt tại Hà Nội... và chết yểu. Đến giờ, Hà Nội lại chuẩn bị có máy bán hoa quả.