Mâu thuẫn với bạn nhậu

Đâm chết bạn nhậu vì cự cãi trong lúc nhậu

NGUYÊN ANH |

Chỉ vì mâu thuẫn rồi sinh ra cự cãi trong lúc nhậu mà Nguyễn Long Toàn đã dùng dao đâm chết bạn nhậu.