mạo danh cán bộ ngân hàng

Mạo danh cán bộ ngân hàng lừa bán nhà phát mại giá rẻ

Việt Dũng |

Doãn Tiến Kiên (28 tuổi, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nói với những phụ nữ cả tin việc anh ta làm cán bộ ngân hàng và cơ quan có nhà phát mại giá rẻ, để chiếm đoạt tiền tỉ.