Mảnh đất hứa của những người trẻ lập nghiệp

Hinode City - đặt sự phát triển của "cư dân nhí" lên hàng đầu

Anh Lạc |

Cùng với tốc độ đô thị hóa, quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưngtrở thành mảnh đất hứa của những người trẻ lập nghiệp tại Hà Nội. Tuy nhiên, đứng trước áp lực dân số, khu vực này đang phải đối mặt với sự thiếu hụt lớn về tiện ích, đặc biệt là các tiện ích cho trẻ nhỏ.