mái ấm công đoàn tỉnh Bắc Ninh

Trao hỗ trợ làm nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn

Nguyễn Gia Cường |

Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Seojin System Vina (KCN Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh) vừa trao tiền hỗ trợ làm nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Hà Thị Kim Chung.