mái ấm công đoàn Đồng Nai

Trao “Mái ấm công đoàn” cho gia đình công nhân có con phải chạy thận

MINH CHÂU |

Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai đã kịp thời hỗ trợ, xây dựng "Mái ấm công đoàn" cho gia đình công nhân công ty Pouchen VN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.