Mã số doanh nghiệp

Tăng vốn điều lệ khi tiếp nhận thêm thành viên mới như thế nào?

Minh Ngọc |

Bạn đọc có email chienmacx@xxx hỏi: Công ty chúng tôi là Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hiện có 3 thành viên góp vốn. Chúng tôi muốn tăng vốn điều lệ của công ty bằng cách tiếp nhận thêm một thành viên góp vốn mới thì cần tiến hành thủ tục gì và phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Công ty sử dụng 2 con dấu có vi phạm pháp luật?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email ngochuongx@xxx hỏi: Tôi là giám đốc của một công ty cổ phần. Hiện tại, tôi muốn khắc thêm con dấu cho công ty và sử dụng đồng thời cả hai con dấu này. Công ty tôi có thể sử dụng cùng lúc hai con dấu hay không?

Thiết kế con dấu của doanh nghiệp như thế nào?

Minh Ngọc |

Bạn đọc có email minhphuongx@xxx hỏi: Tôi có dự định thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn và muốn xây dựng hình ảnh riêng và độc đáo cho con dấu công ty của mình. Tôi có thể tự thiết kế con dấu của công ty mình hay không? Nếu có, thì có hạn chế gì khi thiết kế con dấu công ty hay không?