Lương hưu hằng tháng

Mức lương hưu hàng tháng với người đủ điều kiện nghỉ hưu

Minh Hương |

Ông Nguyễn Văn Mười hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội hơn 30 năm, tháng 11.2022 tôi đủ điều kiện nghỉ hưu. Vậy lương hưu hàng tháng của tôi được tính thế nào?

Cách tính phần trăm lương hưu với người đóng bảo hiểm xã hội hơn 20 năm

Minh Hương |

Bà Nguyễn Hằng hỏi: Tháng 7.2023, tôi sẽ nghỉ hưu, tôi mới đóng bảo hiểm xã hội được 22 năm. Vậy tôi được hưởng lương hưu hằng tháng bao nhiêu phần trăm?

Mức lương hưu hằng tháng đối với lao động nữ đủ tuổi nghỉ hưu năm 2022

Minh Hương |

Bà Nguyễn Hằng hỏi: Năm 2022 tôi sẽ đủ tuổi nghỉ hưu, đóng 30 năm bảo hiểm xã hội. Vậy mức lương hưu hằng tháng đối với lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu được quy định như thế nào?

Mức lương hưu hằng tháng với lao động nam đủ tuổi nghỉ hưu

Minh Hương |

Ông Vũ Khắc hỏi: Tôi là lao động nam, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 30 năm, đã đủ tuổi nghỉ hưu. Xin hỏi, mức lương hưu hằng tháng với người lao động nam đủ điều kiện hưởng lương hưu được quy định như thế nào?