Lương Hoàng Hưng

Ứng viên Phó Chủ tịch truyền thông VFF công bố đề án tranh cử

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 7.8, ứng viên tham gia tranh cử chức Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông VFF Khoá VIII, nhà báo Lương Hoàng Hưng – Tổng biên tập Tạp chí Sở hữu trí tuệ - công bố đề án Chiến lược truyền thông cho VFF.