Lương công nhân than

Thu nhập bình quân của người lao động TKV đạt 14,6 triệu đồng

Minh Hạnh |

Mặc dù bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vẫn đạt được mục tiêu đề ra là tiền lương bình quân thực hiện không thấp hơn kế hoạch và thực hiện năm 2020 trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.