Luật Xây dựng Mã Pì Lèng

Công nghệ, vật liệu tốt hơn, tại sao tuổi thọ công trình lại ngắn hơn?

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (đoàn Hà Nội) đã chỉ ra nhiều bất cập, cũng như nghịch lý liên quan đến lĩnh vực xây dựng, như tại sao công nghệ ngày càng cao, chất lượng vật liệu tốt hơn, con người làm trong ngành xây dựng giỏi hơn nhưng tuổi thọ công trình xây dựng lại ngắn hơn trước đây?