Luật Việc làm

Có được truy lĩnh bảo hiểm thất nghiệp khi đã nhận chế độ 1 lần?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi đã nhận chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần, còn bảo hiểm thất nghiệp thì chưa. Vậy, tôi có được truy lĩnh bảo hiểm thất nghiệp không?

Đóng bảo hiểm thất nghiệp 19 năm được hưởng trợ cấp thất nghiệp mấy lần?

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) giải đáp thắc mắc bạn đọc về số lần hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tham gia Bảo hiểm xã hội gián đoạn có được nhận bảo hiểm thất nghiệp không?

QUỲNH CHI |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về việc điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp.

Đóng bảo hiểm thất nghiệp 12 tháng có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Doanh nghiệp được giảm mức đóng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi nào?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Công ty tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động đến tháng 7.2021. Tháng 8, 9.2021, do ảnh hưởng dịch COVID-19, công ty ngừng hoạt động, người lao động nghỉ việc không lương. Đến giữa tháng 10.2021, công ty hoạt động trở lại. Vậy công ty có được giảm 1% mức đóng BHTN theo Nghị quyết số 116/NQ-CP không?

Được cộng dồn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp không?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi nghỉ việc từ tháng 10.2020, được bảo lưu 9 tháng chưa nhận bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Vừa qua, tôi tìm được việc làm mới, đóng bảo hiểm xã hội, BHTN được 2 tháng. Nay tôi muốn chấm dứt hợp đồng lao động với công ty, vậy tôi có được cộng dồn 9 tháng BHTN còn bảo lưu không?

Tham gia BHTN 17 tháng không liên tục có đủ điều kiện nhận BHTN?

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Có được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần và bảo hiểm thất nghiệp cùng lúc không?

QUỲNH CHI |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc bạn đọc về điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần và chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). 

Đang hưởng Bảo hiểm thất nghiệp có được hưởng lương hưu?

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng lương hưu.

Đang nhận bảo hiểm thất nghiệp, người lao động có được đi làm không?

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm xã hội 1 lần.

Mức hưởng Bảo hiểm thất nghiệp khi tham gia được 5 năm

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp cho bạn đọc liên quan đến điều kiện, mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp sau khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Điều kiện hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội 1 lần và Bảo hiểm thất nghiệp

QUỲNH CHI |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về chi trả chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần và Bảo hiểm thất nghiệp.

Chi tiết mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm

Bảo Hân (T/H) |

Theo Điều 56 Luật Việc làm, thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 6 tháng.

Đóng bảo hiểm thất nghiệp 5 năm thì được mức hưởng như thế nào?

Hà Anh |

Anh Trần Ngọc Duy (Đống Đa, Hà Nội) hỏi: Tôi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 5 năm. Do công ty gặp khó khăn, nên chấm dứt hợp đồng lao động đối với tôi. Vậy tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp bao nhiêu tháng, mức hưởng như thế nào? 

Đủ các điều kiện nào thì được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Hà Anh |

Ông Vũ Minh Đức (Hà Nội) hỏi: Tôi có thời gian 40 tháng làm việc trong doanh nghiệp, sau đó tôi nghỉ việc, nhưng chưa hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Tôi chuyển sang đơn vị mới được 4 tháng thì tiếp tục nghỉ việc và vẫn đóng đầy đủ bảo hiểm thất nghiệp. Vậy, tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? 

Sau 13 năm tham gia Bảo hiểm xã hội, nghỉ việc được hưởng những chế độ gì?

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc cho bạn đọc liên quan đến chế độ mà người lao động được hưởng sau khi nghỉ việc.

Những quyền lợi của người lao động khi được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hà Anh |

Ông Lê Mạnh Hải (Đống Đa, Hà Nội) hỏi: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tôi phải chấm dứt hợp đồng lao động. Xin cơ quan bảo hiểm xã hội cho biết, tôi phải có những điều kiện gì để được hưởng trợ cấp thất nghiệp và được hưởng những quyền lợi gì? 

Có cần chỉnh sửa lại thời gian tham gia Bảo hiểm thất nghiệp trên VssID?

QUỲNH CHI |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc bạn đọc liên quan đến vấn đề sai thời gian tham gia Bảo hiểm thất ngiệp (BHTN) trên ứng dụng VissID. 

Công ty không đóng BHXH 2 tháng thì NLĐ có được nhận trợ cấp thai sản?

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc bạn đọc liên quan đến việc Công ty không đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 2 tháng thì người lao động có được nhận trợ cấp thai sản hay không? 

Tự ý nghỉ ngang có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Minh Hương |

Bạn đọc Hoài Thương hỏi: Tôi làm công ty khoảng 3 năm và tự ý nghỉ ngang. Vậy tôi có thể rút trợ cấp thất nghiệp được không?