Luật tư pháp

Đề xuất các hình phạt áp dụng với người chưa thành niên phạm tội

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên đề xuất với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 15 năm tù.

Đề xuất truy tố người chưa thành niên phạm tội bằng 1/2 khung hình phạt

PHẠM ĐÔNG |

Tòa án Nhân dân tối cao đề xuất xây dựng quy trình thủ tục tố tụng thân thiện. Cho phép VKS được quyền truy tố người chưa thành niên theo mức hình phạt bằng 1/2 khung tương ứng; quy định trình tự, thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên.

Sớm ban hành Luật về tư pháp người chưa thành niên

ThS Phạm Văn Chung |

Pháp luật về tư pháp người chưa thành niên dùng để chỉ tất cả các quá trình và thủ tục xử lý các hành vi vi phạm pháp luật (cả hành chính và hình sự) do những người dưới 18 tuổi thực hiện.