Luật Trồng trọt

Quốc hội vừa thông qua 2 luật quan trọng thuộc lĩnh vực nông nghiệp

Xuân Hùng - Thành Trung |

Với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội vừa chính thức thông qua 2 luật quan trọng thuộc lĩnh vực nông nghiệp gồm Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi.

“Rau 2 luống, lợn 2 chuồng” và bài toán “được mùa mất giá”, luật có khắc phục được không?

VƯƠNG TRẦN |

Sáng nay (9.8), tiếp tục chương trình phiên họp 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt.

Đầu ra của nông sản không ổn định thì đời sống người dân rất bấp bênh

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 13.4, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến liên quan tới dự án Luật Trồng trọt.