Luật Tần số vô tuyến điện

Tốc độ di động của Việt Nam được xếp hạng thứ 53/193 quốc gia

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, hiện nay tốc độ di động của Việt Nam được xếp hạng thứ 53/193 quốc gia. Với quy định mới chi tiết hơn trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện để đấu giá, thi tuyển thì việc cấp tần số sẽ đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện góp phần xây dựng hạ tầng số, kinh tế số

Nhóm PV |

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 3, sáng 3.6, Quốc hội nghe nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Hôm nay, Quốc hội nghe trình dự án Luật Dầu khí, Luật Tần số vô tuyến điện

Phạm Đông |

Trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội sẽ nghe trình, thảo luận ở tổ về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Sửa luật cần khắc phục tích tụ tần số gây lãng phí tài nguyên quốc gia

Phạm Đông |

Cho ý kiến về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu đảm bảo công bằng, minh bạch, công khai, thúc đẩy cạnh tranh, nâng cao chất lượng, khắc phục tích tụ tần số gây lãng phí tài nguyên quốc gia.

Sửa Luật Tần số vô tuyến điện góp phần tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia

Phạm Đông |

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông, thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông, góp phần tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

Hoàn chỉnh thêm hồ sơ dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ hoàn chỉnh thêm hồ sơ dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) để xem xét trước khi bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.