Luật kinh doanh bất động sản 2014

Quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Khương Duy (T/H) |

Điều 66, 67 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 quy định rõ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Trong dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý theo hướng cá nhân khi kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Những lưu ý quan trọng khi mua bất động sản hình thành trong tương lai

Khương Duy (T/H) |

Các giao dịch liên quan đến hoạt động mua bán bất động sản hình thành trong tương lai có thể chứa đựng nhiều rủi ro pháp lý. Điều 57, 58, 59 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 quy định một số nội dung quan trọng khi mua bán bất động sản hình thành trong tương lai.

Muốn kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản cần điều kiện gì

Khương Duy (T/H) |

Điều 62, 63, 64, 65 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 quy định rõ điều kiện, nội dung, thù lao, hoa hồng của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Quyền và nghĩa vụ của người bán đất không phải ai cũng biết

Khương Duy (T/H) |

Việc mua bán đất phải đảm bảo điều kiện mà pháp luật quy định. Điều 38, 39 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 quy định rõ quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Cần chú ý gì trong hợp đồng mua bán đất

Khương Duy (T/H) |

Việc mua nhà đất phải đảm bảo điều kiện mà pháp luật quy định. Điều 47 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 quy định rõ những nội dung hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.

Người cho thuê đất có được can thiệp việc sử dụng của bên thuê không?

Khương Duy (T/H) |

Người cho thuê đất có thể yêu cầu bên thuê khai thác, sử dụng đất theo đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư và thỏa thuận trong hợp đồng. Điều 42, 43 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 quy định rõ quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất.

Khi nào được đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà?

Khương Duy (T/H) |

Điều 30 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 quy định rõ việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng.

Những lưu ý liên quan đến hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản

Khương Duy (T/H) |

Khác với các loại hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản phải được lập thành văn bản, việc công chứng, chứng thực do các bên thỏa thuận ký kết. Bên cạnh đó người tham gia giao dịch cũng nên chú ý về thời hạn, nội dung hợp đồng.

Điều kiện kinh doanh bất động sản năm 2021

Tuấn Anh |

Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định rõ điều kiện kinh doanh bất động sản mà tổ chức, cá nhân phải tuân thủ thực hiện.