Luật Khoáng sản

Hài hòa lợi ích giữa Nhà nước với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 13.3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản.