Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Từ 15.8, dừng thực hiện dự án BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư

Vương Trần |

Đó là nội dung đáng chú ý tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) vừa được công bố sáng nay (10.7)

Thu hút đầu tư PPP: Không có chính sách chia sẻ rủi ro sẽ khó tạo sức hút

Vương Trần |

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, dự luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) nếu không có chế định chia sẻ rủi ro thì khó tạo sức hút, tạo động lực, thu hút đầu tư.