Luật Công an nhân dân

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định nâng lương cấp bậc Trung tướng, Thiếu tướng

Quang Việt |

Theo Luật Công an nhân dân, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định nâng lương cấp bậc hàm Trung tướng, Thiếu tướng cũng như phong, thăng, bổ nhiệm các chức vụ còn lại.

Thẩm quyền quy định hạn tuổi phục vụ của trung tá công an

Minh Hương |

Bạn đọc Tiến Minh hỏi: Thẩm quyền quy định hạn tuổi phục vụ của trung tá công an do ai quyết định?

Quy định nghỉ hưu trước tuổi với công an mất sức lao động 60%

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi công tác trong lực lượng công an nhân dân, là nữ, đóng bảo hiểm xã hội 18 năm, trong quá trình công tác tôi bị thương, có giấy chứng nhận thương binh và mất sức lao động 60% được 10 năm nay. Hiện nay sức khoẻ của tôi yếu tôi muốn nghỉ hưu sớm có được không? Tôi năm nay 50 tuổi.

Ai có thẩm quyền phong, thăng cấp bậc hàm trung tướng công an

Phương Minh |

Bạn đọc Cát Lợi hỏi: Ai có thẩm quyền phong, thăng cấp bậc hàm trung tướng công an? Mức lương của trung tướng công an hiện nay bao nhiêu?

Từ Trung tá lên Thiếu tướng công an cần bao nhiêu năm

Phương Minh |

Bạn đọc Quỳnh Nga hỏi: Từ Trung tá lên Thiếu tướng công an cần bao nhiêu năm? Mức lương thiếu tướng công an hiện nay bao nhiêu?

Mức lương của trung tá công an theo từng lần nâng lương

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Mức lương của trung tá Công an theo từng lần nâng lương được quy định thế nào? Tuổi nghỉ hưu của trung tá Công an hiện nay ra sao?

Tham gia nghĩa vụ công an có được coi là đã thực hiện nghĩa vụ quân sự?

đào hằng |

Bạn đọc có email anlyxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ không?

Thời gian phục vụ tại ngũ của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân

Bảo Hân |

Bạn đọc Lê Minh (Thái Bình) hỏi: Theo quy định hiện hành, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân có thời gian phục vụ tại ngũ bao lâu?

Cấp bậc hàm khởi điểm của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân

Bảo Hân |

Bạn đọc Hoàng An (Nam Định) hỏi: Cấp bậc hàm khởi điểm của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân được quy định như thế nào? Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm chiến sĩ nghĩa vụ do ai quy định?

Quy định phong cấp bậc hàm thiếu úy công an

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Ai có thẩm quyền phong cấp bậc hàm thiếu úy công an?

Hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với công nhân công an

Hoàng Quang |

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2023/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ 15.8.2023) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân. Trong đó, có quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với công nhân công an.

Xét thăng cấp tướng Công an nhân dân trước thời hạn từ 15.8.2023

Hoàng Quang |

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2023/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15.8.2023) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân. Trong đó, có bổ sung quy định xét thăng cấp tướng Công an nhân dân trước thời hạn.

Lộ trình tăng tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân

LƯƠNG HẠNH |

Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2023/NĐ-CP (Nghị định 57) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.

Tiêu chí xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn với sĩ quan công an

LƯƠNG HẠNH |

Chính phủ ban hành Nghị định 57/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân trong đó có quy định về tiêu chí xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn với sĩ quan Công an nhân dân.

Chính thức tăng tuổi nghỉ hưu Công an nhân dân từ hôm nay

LƯƠNG HẠNH |

Luật Công an nhân dân sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua chính thức có hiệu lực thi hành từ hôm nay (15.8).