Luật chơi golf

Tìm hiểu luật chơi golf: Luật 15: Giải thoát khỏi vật thể

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Khi chơi golf, có những tình huống vật thể tự nhiên và vật thể di dời được cản trở đường bóng…

Tìm hiểu luật chơi golf: Đánh bóng sai vị trí

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Nếu người chơi golf đánh bóng ở sai vị trí thì phải xử lý thế nào?

Tìm hiểu luật chơi golf: Sửa lỗi thay thế, đặt hoặc thả bóng

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Khi chơi golf, những lỗi khi thay thế, đặt lại, thả hoặc đặt bóng phải sửa thế nào?

Tìm hiểu luật chơi golf: Thả bóng trong khu vực giải thoát (tiếp theo)

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Các nội dung tiếp theo trong luật golf về vấn đề thả bóng trong khu vực giải thoát...

Tìm hiểu luật chơi golf: 14.3 - Thả bóng trong khu vực giải thoát

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Các lưu ý khi thả bóng golf trong khu vực giải thoát…

Tìm hiểu luật chơi golf: 14.2 - Đặt lại bóng

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Luật golf này được áp dụng bất kỳ khi nào bóng bị nhấc hoặc di chuyển và luật yêu cầu bóng phải được đặt lại ở một vị trí.

Tìm hiểu luật chơi golf: Luật 14 - Quy trình xử lý bóng

TAM NGUYÊN |

Đánh dấu, nhấc và làm sạch bóng; Đặt lại bóng; Thả bóng trong khu vực giải thoát; Đánh bóng sai vị trí thế nào khi chơi golf?

Tìm hiểu luật chơi golf: Bóng lơ lửng trên miệng hố

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Người chơi golf sẽ phải làm gì nếu bóng lơ lửng trên miệng hố?

Tìm hiểu luật chơi golf: Bỏ cờ ra khỏi hố

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Các quy định liên quan đến việc bỏ cờ ra khỏi hố khi đánh golf…

Tìm hiểu luật chơi golf: Bóng bị cố tình làm chệch hướng

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Người chơi golf có thể cố tình làm chệch hướng hoặc dừng đường bóng…

Tìm hiểu luật chơi golf: Bóng di chuyển vì tác động bên ngoài

TAM NGUYÊN |

Khi chơi golf, có thể có trường hợp bóng bị di chuyển bởi những tác động bên ngoài.

Tìm hiểu luật chơi golf: Nhấc bóng khi nào không bị phạt?

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Khi chơi golf, việc nhấc hoặc di chuyển bóng phải theo luật…

Tìm hiểu luật chơi golf: Bóng di chuyển thì phải làm sao?

TAM NGUYÊN (THEO RANDA.ORG) |

Người chơi golf cần xác định việc bóng di chuyển và nguyên nhân dẫn đến điều đó…

Tìm hiểu luật chơi golf: Thay đổi các điều kiện vật lý

TAM NGUYÊN |

Có những hành động thay đổi các điều kiện vật lý mà người chơi golf không được phép.

Tìm hiểu luật chơi golf: Tránh bị phạt khi thay đổi điều kiện

TAM NGUYÊN (RANDA.ORG) |

Người chơi golf hết sức cẩn thận khi có tác động đến các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh…